ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
438
05 มี.ค. 2551
152 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
402
07 ม.ค. 2551
153 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
07 ม.ค. 2551
154 ร่วมงาน "คาราวานแก้จน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ"
737
00 ม.ค. 543
155 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
1472
00 ม.ค. 543
156 โครงการเสริมทักษะทางด้านวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
442
00 ม.ค. 543
157 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2171
00 ม.ค. 543
158 การป้องกันการทุจริตในสอบแข่งขัน ภาค ก. ของกรมส่งเสริมฯ
683
00 ม.ค. 543
159 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลเกาะขันธ์ ปี 49
756
00 ม.ค. 543
160 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
377
00 ม.ค. 543
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved