ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
01 พ.ย. 2559
62 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
14 ต.ค. 2559
63 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
10 มี.ค. 2559
64 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
134
10 มี.ค. 2559
65 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกคอกวัว-ชลประทาน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
25 ก.พ. 2559
66 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อนวัว หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
25 ก.พ. 2559
67 แบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
04 ม.ค. 2559
68 ประชาสัมพันธ์รับยืนแบบและชำระภาษีประจำปี 2558
322
13 ม.ค. 2558
69 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
291
03 ก.พ. 2557
70 ประชาสัมพันธ์รับยืนแบบและชำระภาษีประจำปี 2557
332
05 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved