ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 รายงานงบประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
398
00 543
182 ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
00 543
183 ประกาศผลสอบภาค ก. และภาค ข. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
619
00 543
184 ประกาศผลสอบภาค ค.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
612
00 543
185 งบประมาณประจำปี 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
431
00 543
186 งบประมาณประจำปี 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
00 543
187 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน 3 เดือนของปี 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
608
00 543
188 โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
386
00 543
189 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียง ดาวน์โหลดเอกสาร
434
00 543
190 แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
587
00 543
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved