ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
24 ก.พ. 2565
2 การกำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 ก.พ. 2565
3 การกำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 ก.พ. 2565
4 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
04 ม.ค. 2565
5 การรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ของ อบต.เกาะขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
30 ธ.ค. 2564
6 ผลการดำเนินการตามมาตราการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
10 ต.ค. 2564
7 การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 ก.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
10
24 ก.ย. 2564
9 สถานที่สำคัญที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและกราบสักการะบูชาตาหลวงเดชตาหลวงราม ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน (กลุ่มมังคุด) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
24 ก.ย. 2564
10 การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
22 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved