ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ของ อบต.เกาะขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 ธ.ค. 2564
2 คำสั่ง เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักงานปลัด เนื่องจากการโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
454
28 เม.ย. 2564
3 ข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดินภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ไตรมาสที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
489
01 เม.ย. 2564
4 คำสั่ง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัีวหน้าสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
443
26 มี.ค. 2564
5 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
486
19 มี.ค. 2564
6 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภานใน (IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
480
19 มี.ค. 2564
7 การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
08 ก.พ. 2564
8 ข้อมูลคุณภาพน้ำกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ไตรมาสที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
531
18 ม.ค. 2564
9 การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
24 ธ.ค. 2563
10 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแจ้งเปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
08 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved