ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการเด็กวัยเรียน วันรุ่น สูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด
  รายละเอียด :

  โครงการเด็กวัยเรียน วันรุ่น สูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน แข็งแรง ฉลาด เติบโตเต็มศักยภาพมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิค 19  จึงได้จัดทำสื่อ NuPETHS The Heroes 3D Animation ป้องกันโรคโควิค 16 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 95 คน   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved