กิจกรรม : โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยนายอำเภอชะอวด นายศักดิ์ชัย ชัยเชื้อ

จุดรับลงทะเบียนและมอบของขวัญให้แก่เด็ก

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โดย นาย สุเวช หนูแป้น ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์

ความใฝ่ฝันของเด็กๆ

ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี

ชุดการแสดงของนักเรียน
รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลเกา่ะขันธ์ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในการเลี้ยงดู อบรมสสั่งสอน และให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ อีกทั้งได้ตระหนักถึงวินัยหน้าที่ของตนเอง และต้องให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดยต้องช่วยกันส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสามารถจรรโลงสังคมไทยไปสู่เป้าหมายอันพึงปรารถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2556    อ่าน 608 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved