กิจกรรม : โครงการจัดงานดอกจูดบานกาชาดและของดีเมืองชะอวด ประจำปี 2554


รายละเอียด :
    อำเภอชะอวดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอชะอวดและหน่วยงานราชการในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดงานดอกจูดซึ่งเป็นงานประเพณีประจำปีของอำเภอชะอวด ได้จัดติดต่อกันมาทุกปี  มีกิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วย  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์  1 ตำบล  1 ผลิตภัณฑ์   การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น   การออกร้านกิ่งกาชาด  กิจกรรมการแสดงของนักเรียนและกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอชะอวด   มหรสพพื้นบ้าน   การประกวดสัตว์เลี้ยง พืชผลทางการเกษตรและอื่นๆ  อันจะทำให้เกิดความรัก  ความสามัคคีและอนุรักษ์ประเพณ๊พื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป ระหว่างวันที่  19- 30 กรกฏาคม 2554
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2554    อ่าน 693 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved