กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ ) ประจำปี 2553

รายละเอียด :
    เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของตำบลให้คงอยู่สืบไปและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2553    อ่าน 1016 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved