กิจกรรม : โครงการอบรมคุณธรรมและจริธรรม คณะผู้บริหาร สามชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต
รายละเอียด :
    

 เพื่อปลูกฝังคุณะรรม  จริธรรม  ให้กับคณะผู้บริหาร  สมาชิก พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ได้นำหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม

เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป

เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ เกิดการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน


Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562    อ่าน 246 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved