กิจกรรม : โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านช่างและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ประจำปี 2562

รายละเอียด :
    

 เพื่อให้พนักงาน อบต.เกาะขันธ์ สมาชิกสภา อบต.เกาะขันธ์ ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางและวิธิปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และได้เห็นความสำคัญในการให้บริการข้อมูลในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐแก่ประชาชน โดยเฉพาะหลักความโปร่งใสในการทำงาน ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562    อ่าน 229 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved