กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกำหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2562

รายละเอียด :
    

 เพื่อให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์สมาชิกสภาองค์การริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และได้เห้นความสำคัญในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐแก่ประชาชน โดยเฉพาะหลักความโปร่งใสในการทำงานซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการส่งเสริมสร้างธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2562 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2562    อ่าน 221 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved