กิจกรรม : โครงการกีฬา-กรีฑาครอบครัวอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
รายละเอียด :
    

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก/เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว/ชุมชน ให้เด็ก/เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ และส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่่างมีความสุข

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562    อ่าน 117 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved