กิจกรรม : โครงการวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๒


รายละเอียด :
    

 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ร่วมกัน ลด ละ เลิกอบายมุขทุกประเภทให้หันเข้าวัดปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงอุปภัมพระพุทธศาสนา ให้มั่นคงสืบทอดมาอยู่คู่ชาติไทยจนถึงปัจจุบัน 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562    อ่าน 120 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved