กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานฯ (ร.9) ปี2560

ศึกษาดูงานหุบกะพง จ.เพชรบุรี

จัดอบรมโครงการก่อนไปศึกษาดูงาน

อบรมเพิ่มความรู้
รายละเอียด :
    

ด้วย...นายอุดม  ไชยภักดี  นายก อบต.เกาะขันธ์

     -  ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 5,7-9 พฤษภาคม 2560  อบรม ณ อบต.เกาะขันธ์ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงกาหุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีขึ้น

     -  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้  ตลอดจนให้ประชาชนได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการนำหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงมาใช้การประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันได้

     -  เป้าหมาย คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่ (ผู้สูงอายุ/ผู้ด้วยโอกาส อสม.)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560    อ่าน 186 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved