กิจกรรม : กิจกรรม : โครงการอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

นายอุดม ไชยภักดี นายก อบต.เกาะขันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาฯ

ผู้สูงอายุ : เข้าร่วมการอบรมเพื่อให้มีความรู้และการพัฒนาคูณภาพต่อสุขภาพตนเอง

ผู้สูงอายุ : ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ผู้สูงอายุ : ได้นำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป
รายละเอียด :
    

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ในวันที่ 4-5 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้เสียบ จำนวน 250 คน โดยมีจุุดประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ สุขภาพกายและจิต รวมทั้ง เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อการดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกด้วย

โดย นากอุดม ไชยภักดี นายก อบต.เกาะขันธ์

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2559    อ่าน 215 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved