กิจกรรม : กิจกรรมครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด) ประจำปี ๒๕๕๖ ( ครั้งที่

วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

วิทยากรให้เด็กและเยาวชนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามการทำละหมาด

ก่อนการทำพิธีละหมาด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันรับประทานอาหาร
รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ได้จัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด) ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมความอบอุ่นและเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวและชุมชน และเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ร่วมกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนากลไกเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม โดยจัดกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างศาสนา ณ มัสยิดนูรุลรอซีดีน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556    อ่าน 525 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved