ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดินภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ไตรมาสที่ 4/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 ก.ย. 2562
2 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
21 พ.ค. 2562
3 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
21 พ.ค. 2562
4 ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
313
20 ก.พ. 2562
5 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
60
02 ม.ค. 2562
6 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
27 พ.ย. 2561
7 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
27 พ.ย. 2561
8 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
12 ต.ค. 2561
9 รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
01 ต.ค. 2561
10 รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
03 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved